Tilbage

Nogle tilbud er bare lidt bedre end andre. Du finder vores allerbedste tilbud fra vores lagersalg lige her

Nogle tilbud er bare lidt bedre end andre. Du finder vores allerbedste tilbud fra vores lagersalg lige her

Privatlivspolitik

Målsætning

CompletVVS har som målsætning at være kundernes mest sikre, troværdige og brugervenlige leverandør af VVS-udstyr m.v.

CompletVVS sørger for, at lovgivningen overholdes, når vi behandler personoplysninger, og at sikkerheden er i top, så vi er bedst tænkeligt rustet til at imødegå trusler og angreb. Vi beskytter vores kunders oplysninger, så kunderne kan have tillid til os – uanset om det er personoplysninger eller andre oplysninger.

Nedenfor kan man læse om, hvordan vi håndterer vores ansvar for at beskytte kundernes oplysninger, tillige med hvordan kunderne kan udøve sine rettigheder.


Baggrund

CompletVVS behandler kundernes personoplysninger, der defineres som enhver information om en fysisk identificeret eller identificerbar person. Oplysningerne omfatter bl.a. kundens navn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, ordrenummer, IP-adresse og anvendelse af vores hjemmeside.


Kontakt

CompletVVS, Gåseagervej 12A, 8250 Egå er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine data (herunder personoplysninger) kan du rette henvendelse til CISO/CPO Henning Mortensen, privacy@completvvs.dk.


Principper

CompletVVS behandler personoplysninger i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Læs mere

CompletVVS behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Der er for hver behandling fastsat et formål. Vi behandler ikke flere oplysninger end nødvendigt for at opfylde formålet. Vi gør, hvad vi kan, for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Vi opbevarer ikke oplysningerne i længere tid, end det er nødvendigt for formålet. Vi beskytter data, systemer og processer med tidssvarende sikkerhedsteknologier. Vi kan dokumentere vores behandlinger.


Formål og retsgrundlag

CompletVVS har for de enkelte IT-systemer og de personoplysninger, der er registreret heri, fastsat en række konkrete formål med behandlingen af data. Overordnet set behandler CompletVVS personoplysninger om kunderne med de følgende formål:

  • Servicering af kunder med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg

  • Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser

  • Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen
  • Markedsføring af produkter og services til dig med hjemmel i samtykke. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.  

Læs mere

Servicering af eksisterende kunder med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg

Kunderne oprettes i CompletVVS’ ordrebehandlings- og ERP-system med bl.a. navn og adresse. Desuden registreres specifikke oplysninger på kundens ordrer, såsom oplysninger tilknyttet leverancerne, transaktioner og betalingstransaktioner, ordrestatus, elektronisk fakturering, forsendelsesoplysninger, bestillingens vej gennem lagersystemer, backup og en række statistiske parametre som CompletVVS udregner, herunder bl.a. kundens købs- og besøgshistorik. En række af disse oplysninger behandles i medfør af kontrakten, således at varerne kan bestilles og fremsendes. En række andre oplysninger, bl.a. til intern videndeling, behandles med interesseafvejning: Det er i både CompletVVS’ og kundens interesse at kortlægge disse oplysninger således at den bedste service mellem de to parter kan etableres.

Nogle ressourcer på hjemmesiden, der er nødvendige for en optimal brugeroplevelse, ligger på servere der ikke er ejet af CompletVVS. Der vil forekomme en datadeling af teknisk karakter under indhentningen af disse ressourcer. Disse oplysninger behandles med interesseafvejning, da det er i begge parters interesse at servicen afvikles smidigt.

For at sikre en stabil service, både nu og fremtidig, benytter CompletVVS sig af en række automatiske services til at sikre hjemmesiden og brugerne, måle performance samt registrere tekniske fejl. Disse kan i begrænset omfang behandle persondata, hvis påkrævet under givne omstændigheder. Disse oplysninger behandles også med interesseafvejning: Det er både i CompletVVS’ og kundens interesse at transaktionen gennemføres trygt og sikkert med mulighed for at finde eventuelle fejl. CompletVVS benytter desuden Postmark til udsendelse af automatiske e-mails der vedrører din ordre. Dette gøres med interesseafvejning, da det er i begge parters interesse at du er velinformeret om din ordre. Videre kan der blive behandlet oplysninger i et chat-program, hvis brugerne vælger at chatte med os.


Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser

Når brugere benytter completvvs.dk, registreres en række statistiske oplysninger om brugen af siden hos os selv og hos nogle af vores samarbejdspartnere. CompletVVS anvender disse oplysninger til overordnet at forbedre vores produkter og ydelser og til at personalisere CompletVVS’ kommunikation og markedsføring til sine kunder og brugere via samarbejdspartnere med teknologier som cookies og trackingpixels. CompletVVS indhenter samtykke til denne registrering fra den enkelte bruger. Se afsnittet om samtykke og CompletVVS’ cookie-politik.

Hvis et køb hos CompletVVS er foranlediget af en samarbejdspartner, vil partneren have mulighed for at få indsigt i købet, for til dels at effektivisere markedsføring samt at kunne fakturere ydelser korrekt.

Markedsføring af produkter og services til dig

For at give dig en personlig shoppingoplevelse vil vi, afhængig af hvad du har samtykket til, løbende sende dig/eksponere dig for servicebeskeder, påmindelsesmails, kampagnemails eller notifikationer via e-mail og SMS. Herunder kan vi på forskellige sider bede om dit samtykke til f.eks. modtagelse af nyhedsbreve. Vi bruger dine data og din adfærdshistorik til målrettet og/eller individualiseret reklame (profilering), som du kan blive præsenteret for på websites, via tjenester eller hos reklamepartnere som CompletVVS benytter. Eksempelvis kan du blive eksponeret for annoncer, hvis indhold er baseret på produkter du har vist interesse for på vores side. Baggrunden herfor er, at vi ønsker at levere den mest relevante reklame til dig og give dig den bedst mulige shoppingoplevelse.

Vi videregiver visse informationer om dig til samarbejdspartnere samt affiliate- og sociale netværk for at imødekomme ovenstående formål. Disse partnere omfatter Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Youtube, Google, Microsoft, Sleeknote, Trustpilot, Blue, Criteo, Daisycon, Pricerunner, Leadfamly, Velka og AdService. 

Vi markedsfører løbende artikler og andet indhold fra vores site samt vores produktsortiment, som omfatter produkter indenfor kategorierne VVS, varme, ventilation, klima, el, belysning, værktøj, reservedele, kloakering, tagrender, rengørings- og haveredskaber, beklædning og smart home produkter. Markedsføringen vil ske via de medier og kanaler som er anført i afsnittet ovenfor.


Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen

En række af de registreringer, som CompletVVS foretager, sker med henblik på at overholde lovgivningen. Vi gemmer f.eks. oplysninger om ordrer og kunder i fem år for at kunne dokumentere vores regnskaber. Vi kan gemme oplysninger om visse ordrer og kunder i længere tid end fem år for at overholde vores garantiforpligtelser.


Samtykke

For en række behandlinger af personoplysninger beder CompletVVS brugerne om lov til behandlingen, inden den iværksættes. At bede om lov kaldes også for at bede om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter CompletVVS ophører med at behandle oplysningerne.


Rettigheder

CompletVVS’ kunder har i medfør af persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger. Rettighederne betyder bl.a., at kunderne kan få oplyst, hvilke personoplysninger CompletVVS har om dem og at de under visse forudsætninger kan få oplysningerne slettet.

Læs mere

Kunderne kan bede om indsigt. Det betyder, at kunderne kan spørge CompletVVS om, hvilke personoplysninger CompletVVS behandler til hvilke formål m.v.

Kunderne kan bede om at få rettet / berigtiget personoplysninger, som de mener ikke er korrekte.

Kunderne kan anmode om at få slettet personoplysninger, som de mener, CompletVVS ikke bør eller må have registreret.

Kunderne kan bede om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses. Det betyder, at oplysningerne ikke slettes, men at det er præciseret, at de ikke må behandles, og at adgangen til at læse dem er indskrænket.

Kunderne kan gøre indsigelse mod, at en konkret behandling finder sted. Det betyder, at oplysningerne fortsat kan anvendes til andre eventuelle lovlige formål. Indsigelsen kan have en midlertidig karakter i forhold til et konkret formål og f.eks. være bestemt af medarbejderens øjeblikkelige situation.

Kunderne har under visse snævre omstændigheder mulighed for at anmode om at modtage og/eller få sine egne personoplysninger udleveret.

Kunderne har ret til ikke at blive profileret, med mindre det er afgørende for om der kan oprettes en kontrakt. Se afsnittet om samtykke.

CompletVVS vil efterkomme en begæring om indsigt. CompletVVS vil altid vurdere rimeligheden af udøvelsen af de øvrige rettigheder og foretage en konkret vurdering af, om en fremsat begæring skal imødekommes. Kunderne kan altid klage over en beslutning truffet af CompletVVS. Se afsnittet om klagemuligheder.


Sikkerhed

CompletVVS har indrettet sin sikkerhed med udgangspunkt i sikkerhedsstandarderne ISO27001 og ISO27002. Det betyder, at CompletVVS kommer hele vejen rundt om alle systemer og data og tager højde for de trusler, der måtte opstå. Sikkerheden omfatter både organisatoriske tiltag i form af politikker og procedurer og en række tekniske tiltag.

Læs mere

For at beskytte vores infrastruktur vil vi ikke gå i detaljer med, hvilke tiltag der konkret er iværksat. Men vi kan nævne, at tiltagene bl.a. omfatter politikker, procedurer, organisering, medarbejdersikkerhed, styring af leverandører, udvikling, aktiver, adgange og driftsafvikling, håndtering af trusler og sikkerhedshændelser samt efterlevelse af lovgivning.

Hvis du som kunde har et konkret spørgsmål til vores sikkerhed, skal du være velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger øverst.


Brud på persondatasikkerheden

Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, som involverer CompletVVS’ kunder, og det pågældende brud vurderes at udgøre en høj risiko for kunderne, vil CompletVVS hurtigst muligt orientere Datatilsynet om bruddet og sammen med Tilsynet vurdere i hvilket omfang en bredere kommunikation skal finde sted.


Modtagere og overførsel

CompletVVS behandler de fleste personoplysninger i egne datacentre. CompletVVS anvender dog Office365 i Irland. Der kan desuden i forbindelse med enkelte af CompletVVS’ inhouse systemer eller support på systemerne ske en overladelse til eksterne IT-leverandører. Endelig kan der ske videregivelse i forbindelse med visse personaliserings- eller markedsføringstiltag. Tilsvarende kan der ske videregivelse af oplysninger til myndigheder, når dette ske i medfør af lov. For hvert system er der kortlagt behandlinger af personoplysninger og herunder om der sker overladelse eller videregivelse og i givet fald til hvilke modtagere.

Læs mere

CompletVVS anvender i begrænset omfang tjenester på internettet udenfor EU. CompletVVS har altid sikret hjemmel til tredjelandsoverførsel.

CompletVVS’ anvendelse af Office365 betyder, at alle e-mails og alle dokumenter, der gemmes i OneDrive, gemmes i skyen. Disse data overføres til Microsofts datacenter i Irland. Microsoft har dels EU Kommissionens standardkontrakter og dels EU US Privacy Shield som overførselsgrundlag for personoplysninger ud af EU. Datacenteret har desuden en række sikkerhedscertificeringer. I det omfang kunderne har sendt en e-mail eller andre dokumenter til CompletVVS, kan det derfor forekomme, at disse oplysninger befinder sig i Irland.


Tidsrum for behandling

CompletVVS har så vidt muligt i de enkelte systemer fastsat et tidsrum for behandlingsaktiviteterne.

Overordnet gemmer CompletVVS kun personoplysninger så længe det er nødvendigt under hensyn til formålet med behandling af personoplysningerne.


Ændring af CompletVVS’ Privacy Notice

CompletVVS kan til enhver tid og uden varsel ændre denne Privacy Notice med virkning for fremtiden.


Klagemuligheder

Kunderne kan klage over CompletVVS’ beslutninger til CISO/CPO Henning Mortensen, privacy@completvvs.dk.

Kunderne kan også til enhver tid forelægge et spørgsmål eller en klage over CompletVVS’ behandling af kundernes oplysninger til Datatilsynet. Kunderne kan også til enhver tid gå til domstolene for at få afklaret en sag om behandling af personoplysninger.

 

Senest opdateret 15. september 2021