Metro Therm kalkspaltere

En kalkspalter nedbryder kalken ved brug af en vandledning og et elektrisk felt. Kalkspalteren monteres på vandledningen lige efter vandmåleren. Når vandet strømmer igennem nedbryders kalken til mindre partikler, og den mister samtidig evnen til at samle sig på eksempelvis dine husholdningsapparater. Kalken bliver i vandet, som ufarlige kalkkrystaller.

En kalkspaltere er yders velegnet til drikkevand og madlavning.

Vandet behandles, når det strømmer igennem en kalkspaltere apparatet. Der kan justeres alt efter flow og tryk i udløbet. Resultatet er, at kalken ikke længere danner en hård belægning på dine husholdningsapparater, armaturer og fliser m.m. Kalken omdannes i stedet til ufarlige kalkkrystaller, som ikke sætter sig som belægninger.